Politika nás nezajímá. Může za to škola?

Ve středu 30. listopadu večer uspořádal náš klub na půdě VŠE v Praze diskuzi na téma nezájmu mladých lidí o věci veřejné a o tom, jaký má na tuto pasivitu vliv vzdělávání. Se studenty přišli diskutovat odborníci z různých sfér:

  • Ondřej Kania, spolumajitel soukromého humanitního gymnázia,
  • Aleš Dvořák, pedagog a zaměstnanec odboru základního vzdělávání MŠMT,
  • Milan Hrubeš, člen Centra občanského vzdělávání při FHS UK,
  • diskuzi moderoval Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Různorodost účastníků pozitivně přispěla k pestré diskuzi s odlišnými pohledy na situaci. V první části se hovořilo především o tom, jak je nastaven český vzdělávací systém. Ondřej Kania například zdůrazňoval, že je třeba, aby studentům byla dána větší svoboda a také větší prostor i jiným schopnostem než pouze znalostem. Milan Hrubeš upozornil na potřebu podpory neformálního vzdělávání a na nutnost změn v rámci výuky na pedagogických fakultách. Aleš Dvořák spíše obhajoval český vzdělávací systém, který sice ještě potřebuje zlepšení, ale od revoluce již podle něho prošel značnými změnami k lepšímu.

Ve druhé polovině probíhala otevřená neformální diskuze s publikem, které téma evidentně zaujalo. Na závěr představila Jana Soukupová (místopředsedkyně KMP) připravovaný projekt občanské platformy, který by měl propojit organizace zabývající se neformálním vzděláváním, a u jehož zrodu náš klub stojí.

 

Za KMP,

Jan Švec

 

Napsat komentář