Klub mladých politologů vstříc Europarlametu

Aktivity Klubu mladých politologů nekončí u pořádání přednášek, ale jako již tradičně jsme se vypravili po stopách reálné politiky. Společně se spolky Mladí demokraté a Evropský parlament mládeže jsme vyrazili přímo do „jámy lvové“ – do Štrasburku. Na vlastní kůži jsme měli možnost pocítit atmosféru monumentálního komplexu budov, která podtrhuje významnost instituce zde sídlící. Rozhodnutí, která zde na půdě Evropského parlamentu vznikají, mají bezpochyby značný dopad na život každého z nás.

Nejeli jsme sem ovšem jen obdivovat architekturu, nýbrž na akci pořádanou Evropským parlamentem, nesoucí název Evropské setkání mládeže (European Youth Event – EYE), které se konalo 1.6. až 2.6. 2018. Tato událost, kterou navštívilo více než 9.000 mladých Evropanů si klade ambiciózní cíl, a to více zapojit mladé lidi do procesu rozhodování o jejich budoucnosti a umožnit jim, aby jejich hlas ve všech možných otázkách byl více slyšet. Akce byla členěna na různě zaměřené besedy, workshopy, přednášky a diskuze, kterých se účastnily významné osobnosti veřejného života.

Jsme pyšní na to, že Klub mladých politologů se účastnil EYE nejen z pozice pozorovatelů, ale přímo aktivních účastníků. Studenti, kteří se přidali do našeho vzdělávacího projektu Stužák (proklik na web kategorii politologove.cz/stuzak) (studenti – žákům) vedli jeden z workshopů zaměřený na mezinárodní vztahy. Dále naše členka Jana Soukupová na debatě Ocean Protection: Hooked on heavenly habitat odprezentovala náš celoškolský záměr redukovat produkci odpadu na půdě naší univerzity – projekt VŠE bez odpadu (proklik na kolonku VŠE bez odpadu).

Nezůstalo však jen u politiky, kromě debatování o politice jsme měli také dostatek času na to si prohlédnout nádherný Štrasburk a jeho historické památky. Tato návštěva nám jednak přinesla možnost se setkat s mnohými mladými lidmi, kterým není jejich budoucnost lhostejná a jednak více proniknout pod pokličku Evropské unie.

 

Autor textu: Vojtěch Jeřábek

 

Napsat komentář