O nás

Činnost Klubu mladých politologů stojí na dvou pilířích:

  • Pořádáme přednášky o aktuálních společenských problémech a debaty s významnými osobnostmi veřejného života.

  • Organizujeme vzdělávací interaktivní hry pro střední školy zaměřené na zvýšení povědomí o fungování legislativního procesu, práci s informacemi a vnímání korupce.

Snažíme se být nezávislí a objektivní, ale nebojíme se věnovat kontroverzním tématům. Svou činností chceme přispět k utváření politické kultury v české společnosti a zvýšení občanské vzdělanosti.

Naše aktivity jsou přísupné nejen studentům VŠE, ale i širší veřejnosti.