Ohlédnutí se za debatou Uprchlická krize – Je možné integrovat uprchlíky?

Dne 25.11.2015 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnila přednáška s názvem „Uprchlická krize: Je možné integrovat uprchlíky?“ Přednášku uspořádal Klub mladých politologů ve spolupráci s katedrou politologie na VŠE. Velice aktuální a zajímavé téma doplnili neméně zajímaví hosté: ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová, poslanec a předseda ODS Petr Fiala a poslanec Karel Fiedler z Úsvitu.Uprchlická krize - Je možné integrovat uprchlíky?

I přes velkou konkurenci, kterou ve středeční večer představovaly například zápasy fotbalové Ligy mistrů, se organizátorům podařilo zaplnit kapacitně jednu z největších aul na VŠE. Vysoká účast diváku, jichž se přihlásilo 350, jenom potvrdila aktuálnost a zajímavost tématu migrace. Přednáška měla být rozdělena na dva bloky. První se měl zaměřit na uprchlickou krizi v kontextu České republiky, druhý v kontextu Evropské unie. Kvůli nedostatku času a vzrušené debatě, která se mezi hosty a publikem rozproudila, se však k druhému bloku nedostalo. Posluchači ale o názory hostů na postoje EU nepřišli, jelikož je každý z nich do svých projevů zahrnul.

Úvodní slovo přednášky měl děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc.Ing. Štěpán Müller, CSc, který přivítal všechny účastníky akce a představil hosty. Po úvodních formalitách odstartoval debatu moderátor přednášky doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D (shoda jmen mezi panem děkanem a moderátorem je čistě náhodná, nejednalo se o žádný rodinný podnik) s otázkou: „Jak si vede česká vláda při zvládání migrační vlny?“

Některé názory mezi sebou hosté sdíleli, na některých se naopak shodnout nemohli. Tak to totiž v demokratických debatách bývá. Faktem je, že Česká republika není pro migranty atraktivní zemí, v kontextu České republiky se tedy nedá mluvit o nějaké uprchlické vlněUprchlická krize - Je možné integrovat uprchlíky?. Pro mnohé diváky bylo možná překvapující, že představitelé vládní opozice dokázali pochválit některé vládní kroky.
Vládní politiku na debatě reprezentoval ministr Dienstbier, což někomu může přijít paradoxní, protože postoje pana ministra nenachází u jeho vládních kolegů příliš velké pochopení. V českém prostředí se v poslední době až příliš lehce přechází ke stereotypnímu a radikálnímu škatulkování. Ministr Dienstbier si díky svým projevům humanity a velkým apelům na pomoc uprchlíkům vysloužil nálepku „sluníčkáře“. Na opačném pólu pak stál zástupce Úsvitu, pan poslanec Fiedler. Ten na přednášce prezentoval rétoriku svojí strany, která je k migrantům oproti panu ministrovi Dienstbierovi mnohem méně otevřená. Samozřejmě nezapomněl zmínit svoje zážitky z detenčních zařízení ani stereotypy spojené s uprchlíky-upalování si otisků prstů, mladí namakaní černoši z fitcentra a podobně. Pan Fiedler prezentoval hnutí Úsvit jako subjekt, který varuje před uprchlíky, chce chránit české občany a zároveň zmírňuje radikální nálady v zemi. To je jistě velice záslužné, protože vzestup radikálů není žádán v žádné demokraticky fungující zemi.

Jak již bylo dříve zmíněno, paní poslankyně Lángšádlová i pan předseda Fiala pochválili některé kroky české vlády. Oba však nezapomněli dodat, že je co zlepšovat. Příkladem za všechny je posilování národních a evropských hranic. Předseda ODS Fiala vládu rozhodně nemohl pochválit za rozhodnutí nebránit se proti přijetí povinných kvót na přerozdělování uprchlíků. Vláda podle něj jednala velmi nevýrazně a nerozhodně. Otázka kvót rozděluje i opozici, protože právě poslanci opoziční TOP 09 hlasovali z českých europoslanců jako jediní pro přijetí povinných kvót na přerozdělování uprchlíků. Předseda Fiala také varoval před útoky na západní demokracii, která je v současné době v nebezpečí z vnějšku, ale také zevnitř. Evropští politici mají ruce svázané politickou korektností, která jim do velké míry brání v účinné ochraně hodnot, na kterých je naše společnost založena.

Ve sUprchlická krize - Je možné integrovat uprchlíky?vém článku bohužel nemohu rozepsat (pro čtenáře možná bohudík) a okomentovat každý výrok z diskuze, jelikož by se z článku stala kniha. Rád bych se však zastavil ještě u jednoho tématu, a to oslavy 17. listopadu. Debata o kontroverzní oslavě na Albertově vzešla z dotazu jednoho ze studentů. Nutno podotknout, že se jeho kriticky laděná otázka, která mířila hlavně na pana poslance Fiedlera, setkala s potleskem v sále. Všichni hosté se shodli na tom, že Prezident České republiky svým chováním znevážil tento svátek a přisvojil si ho k oslavě vlastní osoby. Všichni až na jednoho, který se akce zúčastnil z prvních řad. Pan poslanec Fiedler se vymezil proti velice xenofobním výrokům pana Konvičky, kvůli kterým je teď mimochodem jejich autor stíhán policií. Na druhou stranu, vymezení se Úsvitu ani pana poslance Fiedlera asi není úplně stoprocentní vzhledem k tomu, že se s panem Konvičkou společně objevují na pódiu při oslavě významného státního svátku. Pan poslanec Fiedler s radikálními slovy pana Konvičky nesouhlasí, každý však prý někdy řekl něco, co by později chtěl vzít zpátky.

Na závěr je třeba dodat, že se celá diskuze nesla ve velmi přátelském a profesionálním duchu. Všichni aktéři důstojně zastupovali názory voličů, jejichž hlas ve státních institucích reprezentují. Vždy není potřeba najít vítěze. Můžeme se spokojit s tím, že není žádný poražený. Názorová rozdílnost je přirozená, podle toho byla zorganizovaná celá přednáška. Naší společnosti by jenom prospělo naučit se vyslechnout a analyzovat názory druhých a oprostit se od jednoduchého škatulkování na „sluníčkáře“ a „xenofoby.“ Dovolím si svůj článek zakončit slovy paní poslankyně Lángšádlové: „Migrace byla, je a bude.“

Autor článku: Marek Chytráček

Napsat komentář