Klub mladých politologů ve Vídni

Ve dnech 24. a 25. 6. 2016 se Klub mladých politologů (KMP) zúčastnil setkání s velvyslancem ČR ve Vídni panem Janem Sechterem, který kromě osobní schůzky zajistil členům klubu také bohatý program. Zprostředkovatelem návštěvy byla absolventka naší fakulty a bývalá poslankyně Parlamentu ČR Lenka Andrýsová.

Prvním bodem programu byla schůzka s mládežnickou odnoží politické strany ÖVP, ze které pochází současný nejmladší rakouský ministr Sebastian Kurz, jenž byl ministrem zahraničí jmenován ve věku pouhých 27 let. Diskuse s představiteli této organizace Mariem Derntlem a Stefanem Schnöllem se týkala zejména aktuálního tématu: Brexitu. Dalšími diskutovanými  body byly také nedávné rakouské prezidentské volby a „velká koalice“, která v Rakousku vládne nepřetržitě od roku 2006 a jíž je ÖVP součástí spolu se sociální demokracií.

Odpoledne si členové klubu měli možnost prohlédnout budovu rakouského parlamentu, který byl dostavěn roku 1884 podle projektu architekta Theophila Hansena. Záměrem Hansenova architektonického řešení bylo vytvořit stavbu evokující antické Řecko, „kolébku demokracie“. Kromě dvou aktuálně využívaných zasedacích sálů pro horní a dolní komoru prohlídka vedla také do sálu bývalé Říšské rady, tedy parlamentu rakouské části Rakouska-Uherska, kde od roku 1891 zasedal mimo jiných také Tomáš Garrigue Masaryk.

Večer následovalo neformální posezení s panem velvyslancem Sechterem a debata o  jeho náplni práce. Diskutovalo se mimo jiné o jeho předchozím angažmá v Polsku, o  současných soudních sporech ohledně prezidentské volby nebo o koncepci velvyslanectví ve Vídni, které zahrnuje také pobočku Czechtrade a Czech Point.

Přijetí ze strany celého velvyslanectví, jež se členům KMP dostalo, bylo nesmírně laskavé. Děkujeme a těšíme se na další, snad brzké, shledání.

Autorky textu: Barbora Urbanová, Eva Bobková

 

Napsat komentář