3. kulatý stůl

Třetí kulatý stůl proběhl 22. února 2017 v prostorách VŠE. Zúčastnily se spolky a organizace Klub mladých politologů, Mladí občané, Politologický klub FSV UK, Change it!, Streetlaw, Leges Humanae, Centrum občanského vzdělávání, INEV, The Student Times, Rethinking economics a studenti MKPR.
Hlavní částí programu byla prezentace nástinů projektů společenskovědního menu. Dále se řešil marketing (nový marketingový tým bude složen ze studentů MKPR) a financování projektu.

Napsat komentář