Třetí kulatý stůl proběhl 22. února 2017 v prostorách VŠE. Zúčastnily se spolky a organizace Klub mladých politologů, Mladí občané, Politologický klub FSV UK, Change it!, Streetlaw, Leges Humanae, Centrum občanského vzdělávání, INEV, The Student Times, Rethinking economics a studenti MKPR. Hlavní částí programu byla prezentace nástinů projektů společenskovědního menu. Dále se řešil marketing (nový marketingový tým […]

Druhý kulatý stůl proběhl 11. ledna 2017 opět na VŠE. Zúčastnily se spolky a organizace Klub mladých politologů, Mladí občané, Politologický klub FSV UK, Zvolsi.info, Change it! A Streetlaw. Diskuse se přenesla od myšlenek k jejich realizaci. Zúčastnění se domluvili na podobě tzv. společenskovědního menu – každý zapojený spolek vytvoří interaktivní hru na téma, které kopíruje

2. kulatý stůlČíst více

První kulatý stůl proběhl 1. prosince 2016 na půdě VŠE. Zúčastnily se spolky a organizace Klub mladých politologů, Mladí občané, Students for Liberty, Politologický klub FSV UK, Leges Humanae, Centrum občanského vzdělávání a AEGEE Praha. Jana Soukupová seznámila přítomné s myšlenkou nabídnout středoškolákům alternativu výuky občanského vzdělávání skrze interaktivní hry pořádané akademickými spolky napříč společenskovědním spektrem.

1. kulatý stůlČíst více