2. kulatý stůl

Druhý kulatý stůl proběhl 11. ledna 2017 opět na VŠE. Zúčastnily se spolky a organizace Klub mladých politologů, Mladí občané, Politologický klub FSV UK, Zvolsi.info, Change it! A Streetlaw.
Diskuse se přenesla od myšlenek k jejich realizaci. Zúčastnění se domluvili na podobě tzv. společenskovědního menu – každý zapojený spolek vytvoří interaktivní hru na téma, které kopíruje zaměření daného spolku (v rámci společenskovědních disciplín). Tyto hry budou následně nabízeny středním školám na společných webových stránkách www.stuzak.cz. Na  závěr proběhl brainstorming, ze kterého vzešel název projektu Stužák, neboli studenti žákům.

Napsat komentář