1. kulatý stůl

První kulatý stůl proběhl 1. prosince 2016 na půdě VŠE. Zúčastnily se spolky a organizace Klub mladých politologů, Mladí občané, Students for Liberty, Politologický klub FSV UK, Leges Humanae, Centrum občanského vzdělávání a AEGEE Praha.

Jana Soukupová seznámila přítomné s myšlenkou nabídnout středoškolákům alternativu výuky občanského vzdělávání skrze interaktivní hry pořádané akademickými spolky napříč společenskovědním spektrem. Diskutovali jsme především o potřebnosti tohoto projektu a způsobu jeho realizace.

Napsat komentář